27051 SAYILI ÇEVRE DÜZENI PLANLARINA DAIR YÖNETMELIK

27787 SAYILI RESMI: YAPI MÜTEAHHITLERININ KAYITLARI ILE SANTIYE SEFLERI VE YETKI BELGELI USTALAR HAKKINDA YÖNETMELIK

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DISINDA KALAN BELEDIYELER TIP IMAR YÖNETMELIGI

BINALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELIGI

BINALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELIGI

BINALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELIK

BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIGI BÜTÇESINDE YER ALAN MAHALLI IDARELERE YAPILACAK YARDIMLAR ÖDENEGININ KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELIK

BELEDIYELERIN ARSA, KONUT VE ISYERI ÜRETIMI, TAHSISI, KIRALAMASI VE SATISINA DAIR GENEL YÖNETMELIK

BINALARDA ENERJI PERFORMANSI YÖNETMELIGI

ÇEVRE VE SEHIRCILIK UZMANLIGI YÖNETMELIGI

DANISMANLIK HIZMET ALIMI IHALELERI UYGULAMA YÖNETMELIGI

DEPREM BÖLGELERINDE YAPILACAK BINALAR HAKKINDA YÖNETMELIK (YENI)

ELEKTRIK ILE ILGILI FEN ADAMLARININ YETKI, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELIK

ENERJI KAYNAKLARININ VE ENERJININ KULLANIMINDA VERIMLILIGIN ARTIRILMASINA DAIR YÖNETMELIK

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELIGI

HARITA MÜHENDISLIK HIZMETLERINI YÜKÜMLENECEK MÜELLIF VE MÜELLIF KURULUSLARININ EHLIYET DURUMLARINA AIT YÖNETMELIK

IMAR KANUNUNUN 18. MADDESI UYARINCA YAPILACAK ARAZI VE ARSA DÜZENLEMESI ILE ILGILI ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

IMAR KANUNUNUN 38. MADDESINDE SAYILAN MÜHENDISLER, MIMARLAR VE SEHIR PLANCILARI DISINDAD KALAN FEN ADAMLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELIK

ISKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELIGI

KADASTRO ÇALISMA ALANININ BELIRLENMESI HAKKINDA YÖNETMELIKTE DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

KADASTRO HARITALARININ SAYISALLASTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELIK

KADASTRO HARITALARININ YENIDEN DÜZENLENMESI VE TAPU SICILINDE GEREKLI DÜZELTMELERIN YAPILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA ILISKIN YÖNETMELIK

KADASTRO SIRASINDA VEYA SONRASINDA YAPILAN ISLEMLERLE GEOMETRIK DURUMLARI KESINLESMIS OLAN TASINMAZLARDA ÖLÇÜ, SINIRLANDIRMA, TERSIMAT VE HESAPLAMALARDAN DOGAN HATALARIN DÜZE

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAIR YÖNETMELIK

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAIR YÖNETMELIKTE DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

LISANSLI HARITA KADASTRO MÜHENDISLERI VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELIK

MERKEZI ISITMA VE SIHHI SICAK SU SISTEMLERINDE ISINMA VE SIHHI SICAK SU GIDERLERININ PAYLASTIRILMASINA ILISKIN YÖNETMELIK

OTOPARK YÖNETMELIGI (OTOPARK YÖNETMELIGI HAKKINDA GENEL TEBLIG)

PLAN YAPIMINA AIT ESASLARA DAIR YÖNETMELIK

PLAN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLIFLERIN YETERLIGI HAKKINDA YÖNETMELIK

PLANLI ALANLAR TIP IMAR YÖNETMELIGI

PLANSIZ ALANLAR IMAR YÖNETMELIGI

SIGINAK YÖNETMELIGI

TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENILEME YÖNETMELIGI

TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKIYETI VE KAT IRTIFAKI TESISINE DAIR YÖNETMELIK

YABANCI SERMAYELI SIRKETLERIN TASINMAZ EDINIMINE ILISKIN YÖNETMELIK

YAPI DENETIMI UYGULAMA YÖNETMELIGI

YAPI MALZEMELERI YÖNETMELIGI

YAPI MALZEMELERININ TABI OLACAGI KRITERLER HAKKINDA YÖNETMELIK

YAPI TESIS ONARIM ISLERI IHALELERINE KATILMA YÖNETMELIGI

YAPILARDA ÖZÜRLÜLERIN KULLANIMINA YÖNELIK PROJE TADILI KOMISYONLARIN TESKILI, ÇALISMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELIK