• İMAR PLANI ARAŞTIRMALARI VE DANIŞMANLIĞI
  • 1/25000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ,
  • 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI YAPIMI, REVİZYON VE DEĞİŞİKLİKLERİ,
  • 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI YAPIMI,REVİZYON VE DEĞİŞİKLİKLERİ,
  • MEVZİ İMAR PLANLARI,
  • HER TÜR ÖLÇEKTE KENTSEL TASARIM PROJELERİ,
  • KETSEL SİT KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI,
  • ARKEOLOJİK VE TARİHİ SİT SİT KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI,
  • DOĞAL SİT KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI ,
  • SEKTÖREL PLANLAMA ÇALIŞMALARI,